Disminució del 34,4% de les transaccions immobiliàries durant el primer trimestre

Vista d'Andorra la Vella des de la Comella
Vista d’Andorra la Vella

En el primer trimestre de l’any 2020 es constata una disminució del -34,4% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el primer trimestre de l’any anterior, així com una disminució del -20,3% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, durant el primer trimestre del 2020, han disminuït el -28,4% respecte al primer trimestre de l’any 2019, on totes les agrupacions de béns immobles han sofert una disminució a excepció dels locals comercials i magatzems que han incrementat el +25% respecte al primer trimestre de l’any 2019. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una disminució del -23,6%.

En relació amb el tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos en el primer trimestre del 2020 han estat nuls, mentre que per l’any 2019 varen ser 7 béns d’obra nova transmesos. De la mateixa manera, els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el -27,9%, i totes les categories agrupades de béns immobles de segona mà disminueixen per sota del -18% a excepció dels locals comercials i magatzems que incrementen un +25% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos, aquest ha disminuït el -17,4% respecte al primer trimestre de l’any 2019, on totes les agrupacions de béns immobles han disminuït a excepció dels locals comercials i magatzems que incrementen el +82,4%. Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles transmesos d’obra nova el primer trimestre del 2020 ha estat nul, mentre que el valor dels béns immobles transmesos de segona mà ha disminuït el -16,9% i l’acumulat en els darrers dotze mesos, tant de bens immobles d’obra nova com de segona mà es redueix en conjunt el -6,7%.

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, s’ha reduït el -47,6% respecte al primer trimestre de l’any anterior. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova ha estat nul·la. Per altra banda, la superfície de béns immobles transmesos de segona ma, per aquest primer trimestre del 2020, ha disminuït el -47,5% respecte al primer trimestre de l’any 2019, on únicament les altres construccions han vist incrementada la seva superfície transmesa en el +101,7% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

Finalment, pel que fa al preu de l’habitatge i del sòl dels béns transmesos, en termes de €/m2 , la disponibilitat de resultats és només anual. Això es deu a la necessitat de disposar d’un volum suficient de transaccions prou ampli i, a la vegada, aplicar un procés de depuració als valors originals per tal que les variacions anuals obtingudes siguin mínimament homogènies i estables.

TOTES LES NOTÍCIES