Creix el preu de les importacions i exportacions al juliol

Augmenten els preus de les exportacions i importacions al juliol
Augmenten els preus de les exportacions i importacions al juliol (departament d’Estadística)

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes de juliol del 2023, han experimentat una variació positiva del +9,6% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes passat, els preus de les importacions incrementen un +3,0%. En el mateix període, els preus de les exportacions han incrementat un +2,6% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes d’abril, els preus de les exportacions creixen un +21,0%.

En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum s’incrementen un +16,8%, els béns de capital creixen un +2,6% i els béns intermedis experimenten una variació negativa de -4,7%.

Si s’agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que tots els grups tenen variacions interanuals positives. En especial els preus del grup “Productes químics i similars, ncaa” creixen del +21,9%, els de “Maquinària i equips de transport” incrementen un +20,7%, l’apartat “Articles manufacturats diversos” incrementa un +14.2%. Per altra banda destaca la partida “Combustibles, lubricants minerals i productes similars”, que tenen un descens de -47,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.

En el conjunt de zones geogràfiques, al maig del 2023, destaca l’evolució dels preus de l’índex en matèria d’importacions provinents de la “Resta de la Unió Europea + Gran Bretanya” amb un creixement interanual del +25,3% i els provinents de la “Resta del món” amb una variació interanual del +18,3%. Per la part negativa, hi ha França amb un descens de -6,0% respecte l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES