Consell General: Els càrrecs de l’APDA no veuran incrementats els seus salaris

Reunió de la Junta de Presidents de grups parlamentaris, aquest dimarts (Consell General)
Reunió de la Junta de Presidents de grups parlamentaris, aquest dimarts (Consell General)

La Junta de Presidents de grups parlamentaris, reunida aquesta tarda de dimarts, al Consell General, ha tancat el calendari de sessions previstes d’aquest període de sessions que finalitza el 15 de juliol. La pròxima sessió tindrà lloc el dilluns, 27 de maig, a les 16 hores, inicialment estava prevista per al dia 30, amb el següent ordre del dia:

  • Examen i votació del Projecte de llei sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats.

  • Examen i votació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per a fer front a l’adquisició de les pintures murals de Sant Esteve.

  • Presa en consideració de la modificació de la llei qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública.

  • Votació de la moció del Grup Parlamentari Socialdemòcrata instant al Govern a redactar i aprovar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi.

  • Examen i votació del Projecte de llei d’auditoria de comptes. (Aquest punt està pendent de la finalització de l’elaboració dels informes del Ponent i de la Comissió).

Així mateix, la Junta de Presidents també ha acordat mantenir la convocatòria del Debat d’Orientació Política pels dies 12, 13 i 14 de juny. L’última sessió de preguntes al Govern d’aquest període de sessions se celebrarà el 20 de juny, a les 16 hores, mentre que la darrera sessió abans de l’aturada parlamentària estiuenca tindrà lloc el dilluns 15 de juliol.Nomenament de Pere Pastor com a magistrat del Tribunal Constitucional

La Junta de Presidents ha acordat que el nomenament de Pere Pastor com a magistrat del Tribunal Constitucional s’aprovi en el ple previst per al 12 de setembre, ja en el nou període de sessions. Pastor substituirà en el càrrec al magistrat Dominique Rousseau que acaba el seu mandat.AR+I presentarà l’estudi d’impacte als consellers generals

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) presentarà les conclusions de l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, el dilluns, 10 de juny, a les 12 hores. La presentació als consellers generals es farà en el mateix format que la lectura comentada de l’Acord d’associació, per tant, es farà a l’hemicicle del Consell General en format privat.Informe de la Intervenció General sobre l’APDA

En el marc de les feines atribuïdes a la Intervenció General del Consell General, i més concretament en la fiscalització de les entitats adscrites al Parlament, la Intervenció General ha elevat un informe desfavorable a la Sindicatura relacionat amb la nova política retributiva que s’aplicaria al personal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) a partir del mes de juny.

En aquest sentit, cal diferenciar en dos grups entre el personal laboral de l’APDA. D’una banda, les persones que tenen una relació contractual amb l’Agència, els salaris dels quals poden ser objectes d’una graella salarial establerta per la direcció de l’APDA. I, de l’altra, la situació laboral de la directora i la inspectora de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que són càrrecs de designació política i, per tant, només correspon a la Sindicatura determinar-ne el salari.

Un cop escoltada la Junta de Presidents, la Sindicatura aprovarà aquest dimecres la resposta a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades recordant el següent:

  • Que la política retributiva dels càrrecs designats pel Consell General només la pot determinar la Sindicatura i en cap cas als càrrecs designats.

  • Que no hi ha voluntat de modificar els salaris dels càrrecs designats pel Consell General, recordant que es van establir tot just ara fa dos anys.

Per últim, la Junta de Presidents ha acordat tornar a reunir-se el dimarts, 4 de juny, a les 16 hores.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES