Casal (PS) pregunta pel sistema de gestió per objectius del SAAS

La socialdemòcrata, Judith Casal (PS)
La socialdemòcrata, Judith Casal (PS)

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat aquest dimarts una pregunta oral amb caràcter urgent sobre el sistema de gestió per objectius i la progressió en el pla de carrera del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per nivells superiors al nivell A.

Casal ha recordat que l’article 9.2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal dictaminava que amb l’entrada en vigor d’aquesta se suprimia el sistema de gestió per objectius (DPO) i , per tant, els professionals del SAAS deixaven de rebre una retribució per l’acompliment d’objectius. Així mateix, dit article -en el seu apartat b- deixava en suspens la progressió en el Pla de carrera del SAAS per a nivells superiors al nivell A (nivell B al D) i es mantenia el sistema d’accés al nivell A en totes les categories laborals.    

La consellera general del PS també exposa que això va canviar amb la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022, en la qual es dicta que “es deroguen els apartats a i b de l’article 9.2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal”. Per aquest motiu, la presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata demanarà al Govern quines són les mesures que ha desenvolupat el SAAS per a recuperar les dues restriccions restablertes amb la Llei 4/2022.Pla integral de prevenció i lluita contra el suïcidi

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, també ha entrat aquest dimarts una pregunta oral urgent sobre suïcidis. La consellera general del PS ha sol·licitat al Govern conèixer en quin estat d’elaboració es troba l’estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi i recorda que era una de les línies del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA). Ambdues preguntes es formularan oralment a la sessió del Consell General prevista per al dijous 2 de maig.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES