Càritas d’Urgell va augmentar un 7% el nombre de persones ateses al llarg del 2021

Activitat d'acompanyament al Centre Sant Ot de Càritas Urgell, a la Seu
Activitat d’acompanyament al Centre Sant Ot de Càritas Urgell, a la Seu (@caritas_dU)

Càritas d’Urgell ha atès 1.100 llars, que sumen 2.538 beneficiaris, al llarg de l’any passat arreu de la Diòcesi d’Urgell, que engloba tot l’Alt Pirineu i Aran i el Principat d’Andorra juntament amb diversos municipis de la plana de Lleida i de la Vall de Ribes. L’entitat ha presentat aquest setembre la seva memòria anual del 2021, que indica que, pel que fa a ajuts econòmics directes, han invertit 271.282 euros en suport a les famílies i se n’han beneficiat 1.835 persones.

En percentatge, aquest any passat van incrementar un 7% el nombre de persones ateses respecte del 2020, any que va estar marcat pels confinaments i els conseqüents problemes de moltes famílies pel fet que les restriccions els impedien treballar amb normalitat.

Paral·lelament, actualment gestionen dos pisos d’acollida, en els quals han albergat quatre famílies que han necessitat aquest allotjament de manera puntual per a superar una dificultat greu. Pel que fa específicament a la Seu d’Urgell, al llarg del 2021 van acollir dues famílies que sumaven cinc persones.

Els darrers mesos Càritas ha pogut tornar a treballar en tots els seus programes habituals, després de la fi de les restriccions, tot i que en alguns casos els han adaptat a les “noves realitats”, tant de la crisi sanitària com de les necessitats socials. En aquest sentit, expliquen, han donat “molt impuls al programa d’acompanyament i suport individual”, com un “pas previ pel qual passar abans de ser atès a través d’un programa concret de suport”. Així, els seus indicadors de qualitat ISO 9001:2015 mostren ràtios de 4,70 sobre 5 en les valoracions d’expectativa de servei.

Al llarg d’aquest temps, Càritas d’Urgell ha introduït nous serveis com són el tràmit d’informació sobre ajudes econòmiques públiques, compra i repartiment d’aliments o bé servei de menjador escolar a famílies i persones confinades.

L’acompanyament també s’ha dut a terme en grups, als centres d’activitats, i encara que amb la superació de la pandèmia la demanda d’aquest servei ha baixat de manera significativa (-45%), “la rotació s’ha mantingut molt alta perquè molts i diferents puguin accedir-hi”.

Així, en total s’ha atès 104 persones en aquest apartat específic. Aquests programes cerquen “donar eines per a recuperar les forces de cadascú”. D’una banda, la donació d’ajuts socials es fa “amb un estricte control del pressupost per partides i centres”.

 

Suport formatiu a infants i joves

Quant al suport a infants i joves, es fa seguiment de les classes a la Unitat d’Escolarització Compartida, que al 2021 va augmentar el nombre d’alumnes malgrat les restriccions sanitàries. Mitjançant la UEC, dos alumnes han obtingut el certificat d’ESO. En aquest mateix àmbit, han augmentat el nombre d’infants atesos en reforç educatiu, tot incorporant 73 infants de 55 llars de Balaguer, Puigcerdà, Tremp i Vielha, en activitats de reforç escolar i educació en el lleure i en activitats complementàries, com ara excursions, piscina i esmorzars o berenars.

Les ajudes escolars, “suport important als infants de famílies en situació de risc”, s’han reduït un 13% respecte del 2020, any en què “hi va haver una eclosió alta a causa de la pandèmia”. Malgrat aquesta reducció, segons l’entitat “s’han mantingut en nivells alts”.

De la seva part, la Llar d’Infants Francesc Xavier, a la Seu d’Urgell, dona servei majoritàriament a famílies d’aquesta població. Es fa acompanyament de la família al complet i es fan activitats durant l’any incloent els pares. Ha atès 16 infants de P1 i P2.

 

El doble d’inserció laboral

Un quart punt que destaca el balanç anual és que “s’ha retornat a l’oferta en programes de formació en l’àmbit laboral i s’ha quasi doblat el nombre d’insercions laborals respecte l’any anterior”. A Balaguer i a la Seu, Càritas Urgell actua com a “agència de col·locació” i això “ha permès dur a terme més insercions laborals que l’any anterior, molt marcat per la pandèmia”. S’han fet formacions en competències TIC, competències transversals, de mosso de magatzem, en tasques d’hoteleria, en jardineria, bugaderia, i manipulació d’aliments.

S’han dut a terme activitats de mediació i intermediació laboral. Per exemple, oferir informació sobre ofertes de treball o processos de selecció, realització d’altes en el servei d’intermediació i prospeccions en les empreses que poden tenir interès a contractar personal. Tot un itinerari d’acompanyament que s’inicia en l’acollida laboral i continua per un diagnòstic que permeti a la persona encarar la seva formació i la seva orientació laboral.

 

Estructura amb cinc centres

Càritas d’Urgell treballa a partir d’una estructura d’atenció a les persones, bastida en xarxa amb cinc centres situats en punts estratègics del territori diocesà, que abasta 7.630 km2. Els serveis centrals són a la Seu d’Urgell, des d’on es cobreix l’Alt Urgell i Andorra, i també hi ha oficines a Puigcerdà, Tremp, Vielha i Balaguer. Finalment, el balanç del 2021 assenyala que han millorat la “participació comunitària a través del voluntariat i d’accions de sensibilització de la societat”.

Pel que fa a les donacions, l’entitat constata que els darrers anys “s’han anat transformant”. Al 2021 s’ha seguit la tònica de l’any anterior, amb més donants esporàdics que donants periòdics. Amb tot, conclouen que “la percepció d’urgència de l’any 2020 s’ha mitigat” i en conseqüència “ha baixat un 5% el nombre de donants esporàdics i un 3% la quantitat de diners recaptats”.

La majoria de donants periòdics són de la zona de l’Alt Urgell, mentre que els donants esporàdics estan més repartits per tota la diòcesi. Molts d’ells “fan ingressos petits, perquè són persones físiques que se senten solidàries i volen participar en donar suport als altres”, expliquen.

TOTES LES NOTÍCIES