Calvó presenta a la CENBA els treballs de regulació de les activitats al medi

Dos nens asseguts en un banc prop d'un llac.
Dos nenes assegudes en un banc prop d’un llac.. Foto: ARXIU

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha presidit aquest dijous la segona reunió de la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA). Durant la trobada, Calvó ha presentat als membres de la comissió les propostes de reglaments que el Govern està treballant per donar compliment al desenvolupament reglamentari previst a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

Així, s’ha presentat la proposta de reglament d’activitats professionals en el medi natural, pel qual s’estableix que les activitats professionals susceptibles d’afectar el medi han de disposar d’un reconeixement que garanteix una formació en matèria ambiental. A més, el text també preveu regular els grans esdeveniments en el medi natural i els preceptes que s’han de complir per minimitzar els impactes sobre el medi.

D’aquesta mateixa manera, també s’han presentat les propostes de reglament per actualitzar la llista d’espècies de fauna protegides, i el nou reglament d’espècies de flora protegides. Ambdós donen compliment a l’article 9 de la llei que preveu la definició dels nivells de protecció de les espècies de flora i fauna en les categories d’espècies protegida, amenaçada, en perill d’extinció o extingida.

Finalment també s’ha informat la comissió sobre les actuacions en relació al desenvolupament de la Llei com han estat la signatura del conveni entre el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i els comuns per limitar l’ús de fitosanitaris, l’aprovació de la modificació del Reglament relatiu a l’ús de productes fitosanitaris i l’avançament dels treballs d’elaboració de la nova Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra 2021-2035.

La CENBA és un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions del Govern i dels comuns en matèria de conservació de la biodiversitat i de participació de la societat civil prevista a la Llei 7/2019, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, del 7 de febrer del 2019. Les seves atribucions són les de participar en l’elaboració de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat, fer-ne el seguiment, l’avaluació i les revisions, així com participar en l’elaboració dels reglaments enunciats en la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

La comissió està composada per quatre representants del Govern; pels cònsols de tots els comuns; per un representant dels agricultors i ramaders; per un representant de la Federació andorrana de caça i pesca; per un representant de les estacions d’esquí; per dos representants de les associacions de conservació de la natura; per un representant d’entitats de recerca, en aquest cas el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), i per un representant de les federacions de vehicles motoritzats.

TOTES LES NOTÍCIES