Bombers es dotarà de dos oficials de primera

Un membre del Cos de Bombers d'Andorra (SFGA)
Un membre del Cos de Bombers d’Andorra (SFGA)

L’Executiu ha aprovat un concurs de promoció interna per cobrir dues places d’oficial de bomber de primera, adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (CPEIS). L’objectiu de la convocatòria és avançar en la reorganització interna del cos, tenint en compte les necessitats estructurals, professionals i de gestió del CPEIS. Un fet que, precisament, es recull a la Llei del CPEIS, que fixa que l’escala executiva del cos s’ha de completar amb dos oficials de primera, figura que fins ara no existia.

Així doncs, es crea aquest nou lloc de treball d’oficial de primera de nivell B1, que es cobrirà mitjançant la promoció de bombers que actualment són oficials de nivell B2. En relació amb les funcions que hauran de complir els dos futurs oficials de primera, els hi seran assignades tasques com ara la coordinació i realització de projectes estratègics i que comportin la participació de diverses unitats; la confecció de plans d’actuació en esdeveniments especials que comportin l’actuació de diverses unitats o un nombre important d’efectius; la realització de la memòria de funcionament anual del CPEIS; o la substitució de la direcció en situacions puntuals per delegació.

TOTES LES NOTÍCIES