Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitas Europaea IMF

Símbol de la Universitat Europea IMF
Símbol de la Universitat Europea IMF

El Govern ha aprovat el decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitas Europaea IMF. El Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.

El bàtxelor ha de formar professionals perquè puguin desenvolupar tasques en les vessants principals de l’activitat comunicativa, atenent la diversitat de mitjans i suports, i la diversitat d’objectius estratègics de les empreses.

La formació s’estructura en 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual –no obstant, els 12 crèdits de les pràctiques professionals s’hauran de fer en modalitat presencial– i la llengua vehicular de l’ensenyament pot ser la catalana, la castellana o l’anglesa. Per a l’admissió en aquest màster es requereix acreditar un nivell B2 de la llengua vehicular escollida.

Els bàtxelors són una titulació de nivell dos del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES 2).

TOTES LES NOTÍCIES