Aprovada la composició de la Comissió Nacional de Protecció Civil

Logotip de Protecció Civil
Logotip de Protecció Civil

El nomenament de la composició de la Comissió Nacional de Protecció Civil ha quedat aprovat aquest dimecres per part del Govern. El nomenament d’aquesta comissió emana de la Llei qualificada de Protecció Civil, que va aprovar-se el passat més de juliol i que en preveu la seva creació i posada en funcionament en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del text.

Així, aquest òrgan col·legiat, tindrà un caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador en matèria de prevenció i protecció civil. Entre d’altres, tindrà les competències per a emetre informes sobre les disposicions legals i les normes tècniques relacionades amb la protecció civil, emetre informes vinculants sobre el Pla territorial nacional de protecció civil, els plans territori­als comunals de protecció civil, verificar el funcionament dels plans de protecció civil després que es produeixin incidències relle­vants o proposar al Govern i als comuns actuacions i polítiques en aquesta matèria.

La comissió Nacional estarà composada pel ministre d’Interior, el ministre de Territori, el cònsol major o menor de cada comú, el director del departament de protecció civil i gestió d’emergències, els directors dels departaments de territori, medi ambient, salut, indústria, educació, Policia, prevenció i extinció d’incendis, mobilitat i transports.

També comptarà amb un membre del gabinet jurídic del Govern, un jurista designat pels Comuns, un tècnic amb la titulació d’ensenyament superior en l’àmbit de l’enginyeria de camins, canals i ports, i un tècnic amb la titulació d’ensenyament superior en l’àmbit de la geologia i la geotècnia, designats pel ministre competent en matèria d’ordenament territorial.

Finalment, també inclourà una persona de la societat civil entesa en matèria de riscos i emergències, designada pel ministre d’Interior.

TOTES LES NOTÍCIES