Adjudicada a Suport EC la definició de les prescripcions tècniques per a la contractació pública

Victor Filloy
Victor Filloy. Foto: SFG

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació definitiva dels treballs de redacció del plec de prescripcions tècniques generals per a la contractació pública a Andorra. El concurs públic l’ha guanyat l’empresa Suport EC per un import total de 31.851,60 euros.

Aquests treballs vénen motivats pel Projecte de Llei de contractació pública que l’Executiu va validar fa unes setmanes i que es preveu que entri en vigor l’1 de gener del 2022. El referit text legislatiu obliga que el Govern i els comuns aprovin plecs de prescripcions tècniques generals, vàlides per als contractes administratius d’un mateix tipus i d’una mateixa classe d’ambdues administracions i de les entitats parapúbliques o de dret públic que en depenguin, i de la resta d’entitats del sector públic. El termini per disposar d’aquests plecs que marca la llei ha de coincidir amb la seva entrada en vigor.

Així, i seguint els criteris establerts pel marc normatiu, els plecs han de promoure la sostenibilitat, la protecció ambiental, i potenciar la lluita i preservació contra els efectes i causes del canvi climàtic. Es tindran també en compte els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Cal recordar que el Projecte de Llei defineix un nou model modern, competitiu, transparent, àgil, digitalitzat i simplificat, que impulsa un creixement integrador socialment promotor de les polítiques de gènere. A més, fomenta la col·laboració publicoprivada, facilita l’accés a les petites empreses i manté el compromís amb el sector econòmic andorrà.

TOTES LES NOTÍCIES