“Les pensions de fins a dues vegades el salari mínim es revaloritzaran un 4,6%”

Meritxell López, David Montané i Carles Naudi (Consell General)
Meritxell López, David Montané i Carles Naudi (Consell General)

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han explicat aquest dijous al matí, en roda de premsa, la trentena d’esmenes presentades al Projecte de llei del Pressupost per a l’exercici del 2024. Unes esmenes que “s’alineen amb les prioritats del pressupost entrat pel Govern, vinculades amb el rigor financer i en donar resposta a les principals necessitats de la població”, tal com ha explicat la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Meritxell López.

Per exemple, una d’elles concreta la fórmula que s’establirà per a la revalorització de les prestacions econòmiques de la CASS, partint d’un IPC que s’ha situat en el 4,6%, i que s’aplicarà de manera esglaonada en funció de la quantia de la pensió que percep el ciutadà.

Així, tal com ha explicat el conseller general Demòcrata, David Montané, la graella estableix que les pensions que van del salari mínim (1.376,27 euros bruts mensuals) a les superiors a dues vegades el salari mínim, s’incrementaran amb l’IPC. Les iguals o superiors a dues vegades al salari mínim, i fins a tres vegades el salari mínim, incrementaran el 50% de l’IPC. Les iguals o superiors a tres vegades el salari mínim, i fins a quatre vegades aquest salari mínim, incrementaran un 25% de l’IPC. Finalment, aquelles iguals o superiors a quatre vegades el salari mínim (més de 5.000 euros), no es revaloritzaran.

Dins d’aquesta esmena, els grups de la majoria també han especificat que es podran beneficiar d’aquests increments les persones que siguin residents a Andorra o que acreditin un mínim de cotització de 15 anys a la branca de jubilació. 

Montané també ha destacat dues esmenes més. Per una banda, la que permetrà als cossos especials (Banders, Duana, Penitenciari, Policia i Bombers), sol·licitar la jubilació anticipada després de 25 anys de servei (actualment la llei estableix 30 anys), sempre que hagin fet una aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública del 3%. Per altra, la que modifica la Llei general d’ordenació del territori (LOGTU), per a donar més marge temporal als comuns en la definició dels estudis de càrrega i la modificació dels seus plans d’urbanisme. Concretament, ha detallat Montané, “ampliem el termini de suspensió temporal de llicències urbanístiques sis mesos més, sempre que sigui justificat i motivat”. Actualment, el termini és d’un màxim d’un any mentre es fan les modificacions al POUP. 

La consellera Meritxell López, per la seva part, ha informat que els grups de la majoria han esmenat la partida vinculada amb la gestió de la Gatera i la Gossera oficials, concretament la de Protecció dels animals, per a incrementar-la en 18.376 euros. També s’aporta la partida necessària per a crear una nova plaça d’inspector de treball i poder, així, assumir les competències que són atribuïdes per llei a l’Àrea d’inspecció de treball. López ha recordat que era un “compromís assumit en una sessió parlamentària recent, de preguntes al Govern”. 

Finalment, el president del grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha subratllat les esmenes relacionades amb l’ampliació de la partida per a l’Escorxador Nacional, en 6.600 euros; la que amplia, amb una persona més, el Departament d’Estadística; i l’esmena que exonera els empresaris i autònoms que facturen menys de 150.000 euros de la presentació del dipòsit de comptes, “perquè ja fan la declaració de l’IRPF i, així, facilitem la vida als petits empresaris”. També s’amplia el termini, en sis mesos, perquè la trentena d’empreses startup que es calcula que té Andorra puguin inscriure’s al Registre pertinent. 

TOTES LES NOTÍCIES