El 2022 registra un augment de les importacions de béns (+34%)

Dades acumulades de les importacions l'any 2022
Dades acumulades de les importacions l’any 2022 (Estadística Govern)

Les importacions de béns durant el mes de desembre han sumat 170,60 milions d’euros, amb una variació percentual del +17,7% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +16,2%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 13,99 milions d’euros, amb una variació percentual del -1,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2022, les importacions han tingut un valor de 1.773,13 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +34,0% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +28,3% més que al mateix període.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 367,53 milions d’euros, amb un augment del +160,9%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel febrer de l’any en curs, la variació és del +18,9% respecte l’acumulat del període anterior.

TOTES LES NOTÍCIES