Creixen les vendes de les grans superfícies un 18,2% el mes de setembre

secció de fruiteria i verduleria d'un supermercat
Secció de fruiteria i verduleria d’un supermercat. Foto: Arxiu

L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials ha augmentat el 18,2% el mes de setembre respecte al mateix mes de l’any anterior. Si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i la resta de productes, alimentació creix el 16% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Pel que fa a la resta de productes, augmenta el 20,2%.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l’índex general corresponent al setembre experimenta una caiguda del 24% respecte a l’agost, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no es descompten factors estacionals ni els efectes del calendari.

Pel que fa a l’índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte dels preus, tenim que al setembre ha crescut el 16,4% respecte al mateix mes de l’any passat. Pel que fa a l’índex de la categoria alimentació, creix el 14,5%, mentre que el relatiu a la categoria resta de productes creix el 18,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Per tant, la dinàmica dels índexs a preus constants segueixen la mateixa tendència de la dels preus corrents. D’altra banda, la magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents disminueix per l’efecte dels preus, indiquen des del departament d’Estadística del Govern.

D’altra banda, cal destacar que al setembre l’índex d’ocupació de les grans superfícies del comerç al detall va créixer el 3,5% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, i augmenta l’1,4% respecte al registrat a l’agost. Pel que fa a les dades d’ocupació, s’ha de tenir en compte que per a aquest mes d’agost, cap dels treballadors dels establiments enquestats estan en reducció de jornada laboral (RJL) ni en suspensió temporal del contracte de treball (STCT).

Pel que fa al volum de dones i homes ocupats en les grans superfícies comercials, el 64,6% correspon al gènere femení i el 35,4% restant al masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si comparem les dades amb el mateix període de l’any anterior, podem veure que la proporció de dones ocupades en aquest tipus d’establiments augmenta l’1,5% al setembre. D’altra banda, la proporció d’homes ocupats en les grans superfícies disminueix el 2,6% aquest mateix mes.

La jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials es distribueix entre el 92,9%, que té una jornada laboral a temps complet, i el 7,1% restant dels ocupats, que gaudeix d’una jornada laboral a temps parcial. Des del mes de juliol de l’any passat, tots els establiments han tornat a reestructurar la jornada laboral habitual, la qual cosa ha permès recuperar l’estabilitat dels mesos anteriors.

TOTES LES NOTÍCIES