Al març va créixer el consum d’energia a Andorra

Una bombeta encesa
Una bombeta consumint energia (arxiu)

El consum d’energia a Andorra durant el mes de març de 2024 ha estat de 56.339 MWh (megawatts hora), un +7,1% respecte al mateix mes de l’any passat. A més, hi ha hagut un consum acumulat de 177.971,0 MWh de gener a març i de 558.100,0 MWh durant els últims 12 mesos, xifra que suposa unes variacions del +1,3% i del -0,9% respecte als mateixos períodes de l’any anterior, respectivament.

Quant a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total el mes de març va ser de 18.084,7 TEP, una variació interanual del -5,1%. De gener a març el consum acumulat ha estat de 57.143,4 TEP i els darrers 12 mesos ha estat de 193.266,2 TEP, amb variacions del -1,7% i del +1,1%, respectivament.

Pel que fa al consum dels clients de FEDA, el consum total pel mes de març del 2024 ascendeix a 35.555,3 MWh, amb una variació positiva del 4,4% respecte al mateix mes de l’any passat. Quant a les dades acumulades, el consum ha estat de 113.284,1 MWh des del gener i de 360.133,8 MWh durant els darrers 12 mesos, xifres que suposen una variació del +1,0% i del -1,7%, respectivament.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES