A Catalunya confirmen el creixement de virus respiratoris i recomanen responsabilitat i prudència amb la població fràgil

Sant Hospital de la Seu d'Urgell
Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Foto: Arxiu

Les dades de la darrera actualització setmanal del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC) indiquen que es manté la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip i del virus respiratori sincicial (VRS) i que la incidència de la COVID s’estabilitza, amb una baixada d’ingressos relacionats a hospitals.

Salut recorda que des de l’1 de desembre està activat el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) per a la temporada 2023-24, que té com a objectiu garantir la millor resposta assistencial del Sistema de Salut davant l’increment de la circulació de virus respiratoris a la tardor i la temporada epidemiològica de l’hivern, amb una inversió de 37,5 M€ per a reforçar l’atenció de salut de tot el territori.

D’altra banda, per a prevenir la transmissió de les infeccions respiratòries, Salut posa l’accent a recordar i  recomanar a la ciutadania mesures preventives habituals:

  1. Rentar-se les mans adequadament i sovint
  2. Tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol us a l’esternudar o tossir, i llençar-lo després a les escombraries
  3. Ventilar els espais tancats
  4. Usar mascareta si es tenen símptomes respiratoris i evitar el contacte amb persones fràgils mentre s’estigui malalt/a
  5. Quedar-se a casa si la persona es troba malament i consultar amb un professional sanitari si es tracta de persones grans o amb patologia crònica, o si l’evolució de la situació és dolenta
  6. Demanar cita per a vacunar-se de grip i de COVID-19 si no es tenen les vacunes al dia

La campanya de vacunació d’enguany és una manera òptima que totes les persones amb condicions de risc es protegeixin i es defensin contra les complicacions d’aquests virus estacionals propis de la tardor i l’hivern. La vacunació és accessible a tot Catalunya demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP. Les vacunes actuals per a fer front a la COVID-19 s’han actualitzat per a protegir de la variant XBB.1.5 d’òmicron, i que s’ha demostrat que també funciona contra la BA.2.86 i els seus sub-llinatges, com el JN.1, actualment el més predominant.Situació epidemiològica

Pel que fa a la situació epidemiològica a Catalunya, durant la darrera setmana de l’18 al 24 de desembre del 2023, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) continua en ascens en relació amb la setmana anterior, amb una taxa d’IRA de 909 afectats per 100.000 habitants, i 71.643 casos d’IRA registrats.

La distribució de virus mostra que el de la grip és el més freqüent (22,6% de les mostres), seguit del rinovirus (17,9%), del SARS-CoV-2 (14,6%) i del VRS (13,2%). En la població pediàtrica, la positivitat dels multi-tests mostren també la grip com el virus més circulant (42%), en ascens respecte de la setmana prèvia, seguit del VRS (18,8%), que continua en descens.

Sobre la COVID-19, l’estimació de la taxa setmanal global és de 133 (90-176), en descens respecte dels 205 (160-250) de la setmana anterior. El nombre de persones ingressades amb COVID-19 registra un descens.

Hi ha 535 persones ingressades en llits convencionals, 36 menys que la setmana anterior, i 13 persones ingressades a l’UCI.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront de la COVID-19 és del 58% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura enfront de la grip en aquests grups d’edat és superior a la de la COVID-19, amb un 65% i un 52%, respectivament.Augment habitual i garantit de l’activitat assistencial

Quant a l’activitat assistencial, s’ha incrementat un 5,3% els darrers 7 dies a tot Catalunya, i un 11,4% els darrers 30 dies, on destaca l’increment de patologia respiratòria.

De tota l’activitat urgent a centres assistencials (118.319 urgències ateses els darrers 7 dies), un terç del total s’està fent als CUAP (40.996) i dos terços als hospitals (77.323). L’increment de l’activitat de la darrera setmana s’ha donat principalment als CUAP (un 19,2% més), que han atès gairebé 6.000 urgències diàries de mitjana. Als hospitals, s’ha mantingut el percentatge d’ingrés hospitalari de la darrera setmana (en un 9,9%, com el dels darrers 30 dies), similar a la mitjana anual.

Pel que fa al SEM ha incrementat un 2,2% la seva activitat en la darrera setmana, amb 21.409 atencions en set dies.

D’altra banda, l’aturada de l’activitat quirúrgica programada durant les festes de Nadal permetrà disposar d’espai, en cas que sigui necessari, per a la demanda assistencial de llits d’hospitalització. I posteriorment, s’estarà pendent de l’evolució epidemiològica de la grip.

Tant els CAP, CUAP com els hospitals estan experimentant pressió assistencial, però ja s’ha activat plans de contingència per garantir la qualitat de l’atenció i no ha fet falta prendre mesures extraordinàries.  S’espera que aquesta setmana i la que vinent es mantingui l’activitat assistencial encara a nivells alts.

Per tant, estan totalment garantides les visites habituals de seguiment de malalties cròniques pròpies de les consultes d’atenció primària.Nadons protegits contra el VRS a Catalunya

Catalunya és pionera en la immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) dels nadons menors de 6 mesos, i suposa un esforç molt important en la prevenció de la infecció i les seves complicacions en els infants. Des de l’octubre fins la segona setmana de desembre, aquesta immunització contra el VRS, que s’està administrant a aquests nadons per primera vegada, ja s’ha associat amb una disminució important de casos de bronquiolitis i amb una reducció del 77% les visites a urgències per bronquiolitis per VRS d’aquests nadons, un 84,5% les hospitalitzacions per VRS i un 87,4% els ingressos a les UCI, en aquesta franja d’edat, en comparació a l’any anterior.

Pel que fa a la cobertura de la immunització, ja ha superat el 83,4% dels nadons, una àmplia cobertura que evidencia la bona rebuda d’aquesta mesura de protecció per part de les famílies i l’esforç dels professionals en integrar-la .

El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys. Per això, Salut ha fet un esforç important i n’ha destinat 14,1 milions d’euros, un increment necessari per a afrontar una immunització que és nova dins del sistema de salut.

S’han adquirit 65.000 dosis als centres d’atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya per a fer front al VRS, que serviran per cobrir tota la demanda que hi hagi en nadons menors de 6 mesos que neixin fins a març de 2024. La immunització es realitza als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 i en els centres hospitalaris als que neixin entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024 abans de l’alta hospitalària. També s’immunitzen els infants d’alt risc davant la seva segona temporada.Pla d’hivern 2023-24

El Pla d’hivern 2023-24 té l’objectiu de donar resposta a l’increment de la demanda habitual durant l’hivern. En la fase de preparació, els mesos previs a desembre, les regions i la provisió planifica els reforços humans i estructurals per a respondre a l’increment d’activitat de l’hivern. El reforç es consensua amb les regions sanitàries i és un compromís que es posa per escrit. S’implica l’atenció primària, l’atenció intermèdia, l’atenció hospitalària i el SEM. 

Pel que fa a la fase de seguiment, implica que, durant l’hivern, es fa un seguiment exhaustiu dels principals indicadors epidemiològics i d’activitat. Sobretot pel que fa a les Infeccions de vies respiratòries, Virus respiratori sincicial (VRS) i grip. Alhora també l’activitat urgent a hospitals, CUAP, primària i SEM. Se supervisa exhaustivament cada setmana l’evolució de l’activitat, per a coordinar els diferents nivells assistencials i donar resposta a l’increment de la demanda. 

Enguany, el pla d’hivern 2023-24 disposa d’un import econòmic de més de 37,5 milions d’€, que es reparteix a totes les regions sanitàries. Amb l’assignació es garantirà l’activitat programada i la resposta a l’increment de la demanda espontània, així com es facilitarà que els EAP i CUAP contractin reforços de professionals de medicina, d’infermeria i de gestió administrativa.

El PIUC cerca incrementar la capacitat de resolució de la demanda urgent als diferents nivells assistencials (atenció primària i comunitària, hospitals i centres sociosanitaris). I també té per objectiu preservar l’accessibilitat a l’atenció programada a tota la xarxa assistencial, a més d’aconseguir una major coordinació entre els centres facilitant l’accés dels pacients a centres sociosanitaris i l’ingrés urgent a l’àmbit hospitalari.

TOTES LES NOTÍCIES