238 persones obtenen la nacionalitat andorrana al segon trimestre

Un passaport andorrà
Un passaport andorrà (arxiu)

Durant el segon trimestre de l’any 2023 es va atorgar la nacionalitat andorrana a 238 persones. Del total, 125 van ser atorgades amb plenitud de drets i 113 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional.

De les persones a qui se’ls va atorgar la nacionalitat amb plenitud de drets, 81 la van adquirir per origen i 44 per adquisició. Aquests darrers casos van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. D’altra banda, 113 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen.

Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant el segon trimestre de 2023, de les 44 adquisicions de nacionalitat, el 75,0% s’obtenen per l’opció de residència, el 22,7% per matrimoni i el 2,3% restant s’obtenen per altres motius.

El 66,7% de les adquisicions per residència corresponen a dones i el 33,3% restant a homes, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola (45,5%).

Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, al segon trimestre del 2023 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (60,0%) que homes (40,0%).

TOTES LES NOTÍCIES