Comunicat del Ministeri de Salut sobre el pagament de les guàrdies de les permanències mèdiques

Ambulància davant de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell
Ambulància davant de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (Fòrum.ad)

Amb relació a una notícia apareguda avui dimarts a un mitjà de comunicació escrit del país sobre un eventual retard en el pagament de les guàrdies de les permanències mèdiques, el Ministeri de Salut ha volgut puntualitzar el següent:

“El servei de permanències mèdiques és un servei públic de guàrdia dels professionals mèdics d’atenció primària per a prestar atenció mèdica continuada, disponible els caps de setmana i festius. El servei està ubicat a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell.

Les cobertures mèdiques s’organitzen per part del Col·legi de Metges d’Andorra (COMA) amb els metges d’atenció primària disponibles al país. Els usuaris del país poden accedir al servei amb cita prèvia trucant al 871 017 o per derivació d’altres serveis assistencials (urgències, centres de salut,…). L’horari d’atenció és dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 13 h i de 15 a 20 h.

El Ministeri de Salut remunera als professionals mèdics amb una tarifa de 200 euros per dia de permanència. A banda del dia de permanència, els professionals mèdics perceben de la CASS i de l’usuari el preu de la visita mèdica de permanències, que és de 39,58 euros.

El circuit de pagament per part del Ministeri de Salut de la permanència és el següent: el COMA envia la factura mensualment (una vegada finalitzat el mes) al Ministeri de Salut i el Ministeri de Salut tramita el pagament al COMA. El COMA paga als diferents professionals segons els dies de permanència que hagin cobert.

En relació amb els terminis de pagament per part del Ministeri de Salut s’ajusten als terminis de pagament de factures previstos pel Codi de l’Administració (inferior a 60 dies). El 2024 el Ministeri de Salut ha pagat entre 30-45 dies després de rebre la factura. Actualment es troba en curs de pagament el mes d’abril.

El Ministeri de Salut no té constància de cap queixa i/o comentari al respecte, tot al contrari, es treballa amb estreta coordinació amb el COMA, i en aquest cas concret, disposem de la Comissió d’Atenció Sanitària Continuada per a monitorar i garantir la qualitat del servei i revisar els procediments.

Per la seva banda, el COMA confirma al Ministeri de Salut que no tenen queixes al respecte del col·lectiu de metges d’atenció primària, a excepció d’un únic professional mèdic”.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES