Voler i creure

Usualment m’és molt senzill pensar en el títol del meu article. No pot ser molt extens i la veritat és que em sol ser fàcil. En canvi avui no estic del tot convençut. Crec que el títol més adequat encara que no cap a la capçalera seria ‘Voler i no oferir resistència a experimentar’. I ni així em quedo content del tot. Anem al gra i així m’entendreu millor. La hipnosi, aquesta gran desconeguda, aquesta gran criticada. Senyores i senyors puc dir-vos que la hipnosi és real. Però hi ha molt de desconeixement sobre aquesta.

Una persona hipnotitzada és com una persona hipermotivada, sense distraccions sobre el seu objectiu. Una persona hipnotitzada mai farà una cosa que no vulgui fer, igual que si algú no vol ser hipnotitzat no pot hipnotitzar-se. Per aquests motius parlava del títol de capçalera. Si vols fer alguna cosa com deixar de fumar, si realment vols, la hipnosi t’ajuda a aconseguir-ho.

Però cal obrir la ment i creure, és a dir, deixar que t’hipnotitzin. Si tens por és igual que dir que no vols, i per això no podran hipnotitzar-te. Però si tens la voluntat, si tu vols de debò alguna cosa, l’autèntica motivació podria acostar-te a estar com hipnotitzat. És a dir, sense distraccions sobre el teu objectiu. Reflexionar-ho, val la pena.

TOTES LES NOTÍCIES