Videojocs terapèutics

Des de Premià de Mar s’està creant ICTUS-PREMIÀ (www.ictuspremia.org) com un grup d’ajuda mútua de familiars i persones afectades per un ictus.

S’ha constatat que els tractaments adequats per a aquests pacients han d’estar basats en la neuroplasticitat, la capacitat del cervell per “reciclar-se”, es tingui l’edat que es tingui.

La neuroplasticitat es sustenta en l’aplicació de la rehabilitació neurocognitiva, que requereix fer exercicis terapèutics, caracteritzats per continuades repeticions, que generen avorriment i són majoritàriament rebutjats. També pel seu elevat cost econòmic i de mobilitat en el cas de ser presencials.

Per tot això s’aposta per la telerehabilitació neurocognitiva, en el propi domicili, basada en l’ús de videojocs que facin compatible la rehabilitació amb l’entreteniment. L’ús de la consola Wii, podria ser una bona proposta, sempre que els videojocs contemplin la telerehabilitació neurocognitiva, qüestió no observable, així com que aquests videojocs siguin supervisats per neuròlegs.

S’estima que la complexitat i dificultats dels tractaments postictus basats en la neuroplasticitat, constatables també a nivell mundial, afecten tant a temes de sanitat pública com a serveis socials.

Per tot això es considera aconsellable posar en marxa una campanya de difusió que clarifiqui que en la reparació d’un dany cerebral són les neurones del cervell les que han de ser “reciclades”, mitjançant la reconeguda evidència científica de la neuroplasticitat, que es podria fer efectiva també amb l’ús de videojocs terapèutics.

TOTES LES NOTÍCIES