Víctor Naudi demana per la implementació de la història clínica compartida

El conseller general per SDP, ha presentat una bateria de preguntes a Govern en relació a la implementació de la història clínica compartida.

Les preguntes les ha formulat atès el període de temps transcorregut d’ençà de l’entrada en vigor de la Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari que feia referència a la història clínica. “Tot apunta, atesa la deixadesa de DA, que la tan anunciada reforma sanitària de Govern no veurà la llum durant aquesta legislatura”. Per això, SDP-Progressistes creu que es posa en perill la implementació del metge referent, i, per tant, s’obren grans interrogants quant a la confidencialitat que és necessària preservar de les històries clíniques.

Per aquest motiu, Víctor Naudi s’ha dirigit al Govern per preguntar quins són els centres que tenen accés als historials clínics de la població d’Andorra i quines normes i procediments s’han establert per garantir la legitimitat de l’accés a les dades dels usuaris del sistema sanitari.

El conseller d’SDP també ha preguntat quines mesures tècniques i d’organització han adoptat els centres als que s’ha facilitat la informació per garantir la seguretat de les dades i quines són les categories de professionals de la salut que hi tenen accés.

Atesa “la preocupació per l’endarreriment de més de sis mesos en l’aplicació d’aquesta llei”, s’ha preguntat en quin punt es troba l’aprovació del reglament del funcionament de la història clínica i, per conseqüent, quin és l’estat de la creació i funcionament de la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida (CNHCC).

SDP