Els primers sis mesos del 2019 han hagut de ser acollits una vintena de nens en família aliena o per algun familiar. Així ho ha informat el ministeri d’Afers Socials. També s’ha fet públic que enguany hi ha hagut quatre adopcions.

Enguany quatre infants han estat acollits per família aliena i 22 ho han estat per algun familiar. En aquest darrer cas es tracta majoritàriament de padrins que tenen els fills a càrrec, mitjançant un procediment d’acolliment en família extensa.

D’aquests 22 infants, 7 han estat tutelats per l’estat, tenint la guàrdia i custòdia la direcció d’Afers Socials i Joventut. Fa un any n’hi havia 24 en situació de risc, que van haver de ser retirats del nucli familiar i derivats a famílies d’acollida.

Aquesta alternativa acostuma a ser la preferida pels progenitors, que han de separar-se dels fills, en lloc que siguin internats a la Gavernera.

Quatre adopcions

Per altra banda, aquest 2019 hi ha hagut quatre adopcions, tres d’internacionals i l’altra està relacionada amb una demanda d’adopció nacional del fill del cònjuge.

L’origen de les adopcions internacionals ha estat Colòmbia i la República Dominicana. Els darrers anys ha disminuït la xifra d’adopcions a l’estranger si es compara a la de fa fa una dècada.