Una universitat andalusa revisarà el plantejament lingüístic de l’Escola Andorrana

La universitat andalusa Pablo de Olavide elaborarà un informe sobre el plantejament lingüístic de l’Escola Andorrana, que hauria d’estar enllestit al juny. El professor Juan Jiménez Salcedo, un especialista en llengües i coneixedor de la realitat lingüística d’Andorra, s’encarregarà de l’informe en què es vol actualitzar un estudi anterior de fa dues dècades.

Al gener començarà el treball de camp d’un informe sobre l’ús de les llengües a l’Escola Andorrana que tindrà un cost de 6.480 euros.

El durà a terme una universitat pública andalusa amb el lideratge del professor especialista en llengües Juan Jiménez Salcedo que, a més, és un gran coneixedor de la realitat lingüística del país.  L’objectiu és tenir dades per comparar l’evolució des del darrer informe, del 1996.

Aquesta investigació haurà de servir per veure quin paper haurà de desenvolupar el català com a llengua vehicular principal, amb el francès i el castellà, i l’aprenentatge efectiu que se’n pot fer.

També es vol esbrinar les estratègies de transferències de competències i recursos que es poden adoptar en un sistema en el qual s’usen tres llengües romàniques.

A més, es vol veure el paper de l’anglès i el portuguès. En una primera fase es revisaran els programes i les eines educatives.

Posteriorment, es farà un treball de camp, amb consultes a grups d’interès, com ara professors i alumnes mitjançant entrevistes, grups de discussió i visites als centres educatius.

TOTES LES NOTÍCIES