Una trentena d’infractors deuen més d’un milió d’euros al Govern

Una trentena d’infractors han de pagar més d’un milió d’euros al Govern, en deutes que van des de 600 euros a 165.000.

Com que no se’ls ha localitzat, se’ls notifica a través del BOPA la quantitat del seu deute, amb el recàrrec inclòs, amb l’administració.

Una quantitat que aquestes persones hauran de satisfer al departament de Tributs i Fronteres en el termini d’un mes si no volen que s’actuï per la via executiva contra el seu patrimoni.