Una màquina que crea Fake News

Crear notícies falses és cada vegada més senzill gràcies a eines com la recentment creada per una empresa del magnat de la tecnologia Elon Musk. Es tracta d’un algorisme que gràcies a unes poques paraules és capaç d’escriure una notícia falsa. El seu nom és GPT2 i és capaç de generar textos amb aparença veritable.

El programa va néixer com una tecnologia que pretenia, amb uns pocs conceptes, crear una idea complexa fins a arribar a un text d’una pàgina completa. GPT2 fa prediccions a partir dels conceptes. D’aquesta manera és capaç de preveure la idea que vindrà a partir dels conceptes que se li ofereixen. Així doncs, els seus creadors es van adonar que l’algorisme era capaç de generar les anomenades Fake News.

De moment les notícies falses generades per GPT2 encara no aconsegueixen convèncer a la majoria. Només unes poques informacions s’assimilen a notícies veritables. Malgrat que hi ha unes quantes informacions que sí que considerades com a reals, l’empresa ha decidit posar a la disposició del públic una versió simplificada d’aquesta Intel·ligència artificial.