Una IA que prediu els incendis

La crisi climàtica que vivim ha fet que cada vegada siguin més freqüents els incendis. Les dades són preocupants: en 2019 s’han produït 4.000 incendis forestals més que durant l’any passat.

Aquesta situació ha fet que sorgeixin idees per a solucionar el problema. És el cas de l’empresa portuguesa Compta que conjuntament amb IBM han dissenyat un producte que permet predir els incendis forestals. Es tracta d’un sistema anomenat Bee2FireDetection que ha incorporat a Watson, la intel·ligència artificial d’IBM. Aquesta solució empra espectròmetres, càmeres de videovigilància i termografia i dades d’estacions meteorològiques locals i de la The Weather Company d’IBM.

Mitjançant fotografies recopilades els algorismes d’aprenentatge són capaços de saber si existeixen indicis d’incendi. Aparicions de columnes de fum, augment de la temperatura o canvis de llum donen alerta en temps real de la possibilitat de produir-se el desastre. Amb aquestes dades els serveis d’emergència poden actuar amb major rapidesa prevenint que l’incendi s’estengui. Així mateix, el sistema permet saber, en cas d’incendi, com evolucionarà el foc analitzant la direcció o la mida de les flames.

Es tracta d’una idea enginyosa, de totes maneres, aquesta solució només és un pegat per a un problema d’arrel: l’emergència climàtica.