Un total de 745 alumnes participen en les xerrades del Pla de Prevenció de Conductes Delictives

Diversos formadors adscrits al ministeri de Justícia i Interior, amb la col·laboració del ministeri d’Educació i Joventut, han dut a terme un conjunt de xerrades destinades als alumnes dels diferents sistemes educatius en el marc del Pla de Prevenció de Conductes Delictives per al curs escolar 2011-2012. En total, s’han efectuat un total de 35 sessions amb la participació de 745 alumnes dels cursos de segon d’ESO, 4ème, segon de segona ensenyança i de l’Aula Taller.

L’objectiu principal d’aquestes xerrades ha estat d’informar i prevenir, exposant als alumnes quins són els delictes més habituals que cometen els menors d’edat i les seves repercussions a nivell judicial, per tal que en un futur puguin reconèixer si una conducta determinada és delictiva i quines conseqüències pot arribar a tenir.

Al final de cada sessió, els alumnes han resolt un exercici, l’objectiu del qual era de poder valorar si havien entès la informació transmesa i si calia que els formadors matisessin o aclarissin algun punt tractat. Les notes dels exercicis han estat molt elevades, amb una mitjana global de 9,29 en el conjunt de les xerrades.

El ministeri d’Educació i Joventut ha tramès als centres educatius els formularis de valoració de les diferents sessions, per recollir i copsar les impressions del centre educatiu i de l’alumnat, tal com queden globalment reflectides en el següent quadre resum:

Valoració de la intervenció Promig valoracions

1) El contingut s’ha adaptat a l’edat dels alumnes a qui s’ha adreçat? Òptim (90%)

2) Han estat clares i entenedores les explicacions aportades? Òptim (94%)

3) El temps dedicat a contestar preguntes i resoldre dubtes ha estat suficient? Òptim (92%)

4) El temps dedicat a la sessió ha estat suficient? Bé (75%)

5) Els suports utilitzats a la sessió han estat adequats? Òptim (91%)

6) L’agrupament dels alumnes ha estat adequat? Òptim (88%)

TOTALS Òptim (88%)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.