Un robot que fa entrevistes de feina

L’empresa suïssa Furhat Robotics ha desenvolupat un robot que pretén substituir als entrevistadors en el món laboral. Es tracta de Tengai, un robot en forma de bust humà que mesura 40 centímetres i que ha estat quatre anys en fase de prova. Des d’octubre de 2018 l’empresa sueca TNG, una de les companyies de contractació més importants del país escandinau, està realitzant proves reals amb el desenvolupament.

Amb aquest desenvolupament el que vol Furhat Robotics és evitar els biaixos dels entrevistadors quan realitzen seleccions de personal. El robot fa les mateixes preguntes a tots els candidats amb el mateix to de veu, i les respostes són transcrites i enviats als responsables de selecció de personal de les empreses.

Així es vol evitar que les entrevistes s’allarguin indegudament en converses que no són estrictament sobre el lloc a ocupar i es pretén també que l’aspecte físic de les persones que es presenten al lloc de treball no sigui determinant.

S’espera que la versió comercial de Tengai estigui disponible pròximament. Malgrat això la seva versió anglesa, segons la pròpia companyia, no arribarà fins a l’any 2020.

Amb tot, la innovació planteja moltes qüestions. Quan es tria a algú per a un lloc de treball només es valoren les seves respostes o es valora com les respon? En moltes ocasions una persona és capaç de respondre amb resolució a un qüestionari però potser no encaixa en un equip format per altres persones. En definitiva, malgrat que la idea sembla tenir sentit, Tengai no pot analitzar tots els aspectes necessaris per a determinar si un candidat és apte per al lloc de feina.