El llenguatge és un dels demostratius de l’estat i forma d’una societat. Mitjançant l’estudi de la manera que tenien els nostres avantpassats d’utilitzar la paraula escrita i oral sabem com eren aquests remots familiars.

Les societats, d’altra banda, avancen molt més ràpid que els organismes que tracten d’exercir la regulació d’aquestes mateixes. És per aquest motiu que mentre el nostre món gràcies a les TIC ha mutat d’una manera irreversible i de la qual encara no podem arribar a veure l’abast, certs organismes encara no han interioritzat aquest canvi.

El cas més clàssic és el dels diccionaris. Aquests agregadors de definicions i paraules són els últims a adonar-se que les coses han canviat. D’aquesta manera sembla interessant veure com un dels diccionaris més avançats del planeta, el Diccionari Anglès d’Oxford, ha afegit 1.200 noves paraules d’entre les que ha inclòs “Tweet”, “Geek”, “Flash Mob”, “e-Reader” o “Crowdsourcing “.

Ara el següent pas serà segurament convertir aquestes paraules que ara donen error ortogràfic en el processador de text en paraules totalment ocupables com ho són actualment Smartphone (en majúscules), internet o ciberespai.

En resum, si queda algun despistat que no creu en el canvi, només ha d’obrir el diccionari i es donarà compte dels nous temps en què vivim.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció