Un enquesta indica que Internet es confirma com un membre més de la llar a Andorra

Una persona utilitzant un ordinador portàtil (arxiu)
Una persona utilitzant un ordinador portàtil (arxiu)

L’estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars és una font bàsica i homologada d’informació sobre la població en relació a les tecnologies de la informació i la comunicació, adreçada a les llars residents al país d’acord amb els estàndards de l’estadística oficial europea i està inclosa en la Llei del Pla d’estadística 2022-2025 (codi A171), a càrrec del Departament d’Estadística i amb la col·laboració d’Andorra Telecom i Andorra Recerca + Innovació (AR+I).

D’aquesta manera, en aquest article es presenten les dades relacionades amb el Principat de la quarta edició (any 2023), després que en les edicions del 2017, 2019 i 2021 s’obtinguessin uns resultats destacables. Remarcar que Andorra és el país d’Europa amb més llars connectades a Internet.D’entre tota la informació extreta de l’enquesta, es destaquen els següents punts:

– El 99,5% de les llars (un 96,9% l’any 2021) amb almenys un membre d’entre 16 a 74 anys tenen accés a Internet. 

– El 98,9% de la població de 16 a 74 anys (97,0% el 2021) ha fet servir Internet en els darrers tres mesos, dels quals el 97,4% (97,8% el 2021) s’hi connecta diàriament.

– L’ús de l’administració electrònica decreix lleugerament en els tres àmbits consultats, obtenint les següents xifres: el 48,2% (51,4% l’any 2021) de la població que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos ha obtingut informació de pàgines web o aplicacions, el 61,7% (65,7% l’any 2021) van descarregar o imprimir formularis oficials i el 48,5% (52,9% l’any 2021) van enviar formularis oficials omplerts en línia.

– El 49,3% dels que van utilitzar Internet en els darrers tres mesos declara haver fet la darrera compra en línia dins d’aquest període mentre que un 24,1% van declarar que no havien realitzat mai cap compra.

– Quant a les competències digitals, el 69,7% ha utilitzat programes de text, el 67,7% s’ha descarregat programes o aplicacions i el 65,2% ha copiat o mogut arxius entre carpetes, ordinadors, altres dispositius o al núvol.

TOTES LES NOTÍCIES