Un document de suport en igualtat de gènere per a mestres de maternal i primera ensenyança

14a reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (SFGA)
14a reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (SFGA)

Impulsar la igualtat des de l’educació, incidint en la sensibilització i en la lluita contra els estereotips sexistes. Amb aquest objectiu, el Govern està elaborant un document amb propostes d’activitats educatives pràctiques centrades en la igualtat de gènere perquè els mestres de maternal i primera ensenyança puguin, si ho consideren escaient, aplicar en les seves classes.

Es tracta d’un projecte conjunt del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat d’Afers Socials (i amb la col·laboració de l’Institut Andorrà de les Dones), que treballen en aquest document perquè els docents tinguin la possibilitat d’utilitzar –mentre segueixen el mateix contingut del currículum educatiu actual– exemples o casos pràctics amb perspectiva igualitària a l’hora d’impartir les assignatures ja existents. Així doncs, la voluntat és posar a disposició dels mestres un nou recurs de suport creat per experts en la matèria.

Ho ha explicat avui dimarts la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, durant la 14a reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD), que s’ha celebrat a l’Edifici Administratiu del Govern.

Seguint amb qüestions educatives, Marín ha avançat que al novembre, al febrer i a l’abril es realitzaran sessions formatives en igualtat de gènere i violència de gènere als referents d’igualtat de tots els centres educatius. Aquesta, cal recordar, és una figura que es va crear mitjançant el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra. Finalment, durant aquest curs, i com és habitual, se seguiran fent els tallers d’igualtat i violència de gènere adreçats a l’alumnat de tercer i quart de Segona Ensenyança.

En la trobada també s’ha fet balanç de les accions que s’han dut a terme enguany, com són la Guia per a elaborar plans d’igualtat per a empreses i el Reglament de mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i entitats del sector privat. Dos projectes que despleguen la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

La CONPVGD ha estat encapçalada per la ministra d’Afers Socials i Funció Pública; i ha comptat també amb la presència de la ministra Salut, Helena Mas; i de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena; així com amb representants dels departaments d’Economia, Justícia i Interior, Educació, i Afers Socials. També n’han participat membres del Cos de Policia i de l’Administració de Justícia i de Fiscalia.

TOTES LES NOTÍCIES