Un dictamen jurídic dóna validesa legal al correu electrònic

Un dictamen jurídic emès per l’expresident de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sr. Ángel García Fontanet, atorga validesa legal al correu electrònic Certificat d’operador i a la Factura Certificada, ambdós serveis posats en marxa per Lleida.net el 2012.

El magistrat ha elaborat un extens dictamen sobre la validesa legal en l’ús de la certificació per correu electrònic de Lleida.net, que inclou una exhaustiva anàlisi sobre la legislació, jurisprudència i doctrina que competeix al tema a tractar. El mateix magistrat, D. Ángel García Fontanet, ja va emetre un altre dictamen l’any 2008 que dotava de validesa jurídica l’ús de l’SMS Certificat de Lleida.net.

Sisco Sapena, subratlla la importància d’aquest Dictamen per l’operadora, “L’emissió d’aquest dictamen reforça la plena validesa legal dels certificats que ha vingut emetent Lleida.net”

Aquests certificats, tal com es desprèn del text del magistrat Sr Ángel García Fontanet, constitueixen un document privat el valor probatori està reforçat per la consideració de l’emissor com tercer de confiança, que actua de manera neutre i imparcial.

El Correu Electrònic Certificat d’operador ja està sent utilitzat de manera reeixida per particulars i empreses, com les empreses pertanyents a ANGECO (Associació Nacional d’Entitats de Gestió de Cobrament), facilitant les comunicacions fefaents a l’hora de gestionar el cobrament i recobrament de deute, suposant un estalvi important a l’hora de la gestió en donar-li major eficàcia i eficiència en els seus procediments, així com múltiples empreses del sector de la banca, assegurances i contact center.

El Correu Electrònic Certificat d’operador permet certificar enviaments i lliuraments de correus electrònics i fitxers adjunts sense cap tipus d’integració ni instal·lació de Programari, només cal afegir a l’espai de CC o CCO el compte de correu certificadora de Lleida.net.

La Factura Certificada és un document amb validesa jurídica que certifica de forma fefaent l’enviament, el contingut i la recepció de factures.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció

TOTES LES NOTÍCIES