Un 98,6% dels alumnes de l’institut Joan Brudieu de la Seu aprova les PAU

El  98,6% (72) dels 73 alumnes de l’Institut Joan Brudieu que es van examinar de les  proves d’accés a la universitat (PAU) els dies 13, 14 i 15 de juny podran accedir el curs que ve a la universitat. El percentatge d’aprovats és lleugerament inferioral de l’any passat (100%).

Si comparem aquestes dades amb les dades globals de Catalunya, ens adonem que el 95,14% (25.469) dels 26.769 alumnes presentats les van aprovar (97,05%, any 2016). A Lleida, aprova el 95,49% (1.589) dels 1.664 alumnes presentats.

Conclusió: l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu supera la mitjana catalana (3,46%) i la mitjana de Lleida (3,11%).

La nota mitjana dels estudiants de l’Institut Joan Brudieu aprovats en aquestes PAU és de 6,699, mentre que a Catalunya ha estat de 6,434 i a la demarcació de Lleida de 6,538. En aquest cas, la mitjana de l’alumnat l’Institut Joan Brudieu ha estat superior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

La nota mitjana dels expedients acadèmics de l’alumnat aprovat de l’Institut Joan Brudieu en aquestes PAU ha estat de 7,19, mentre que a Catalunya ha estat de 7,38 i a la demarcació de Lleida de 7,58. En aquest cas, la mitjana de l’alumnat l’Institut Joan Brudieu ha estat inferior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

La nota mitjana definitiva d’accés a la universitat de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu ha estat de6,995, mentre que a Catalunya ha estat de 7,003, i a la demarcació de Lleida, de 7,165. En aquest tercer cas, la mitjana de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieuha estatinferior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

(Text: Institut Joan Brudieu)