Un 79% de la població està a favor de posar càmeres de videovigilància en llocs públics

Un 79% de la població enquestada està a favor de la instal·lació de càmeres de videovigilància en llocs públics, per un 7% que està en contra i un 13% que diuen que depèn de la situació. A Espanya, la majoria de la població també es mostra a favor de la instal·lació de càmeres de videovigilància: un 73% a favor, un 9,5% en contra i un 15,5% ni a favor ni en contra (segons la situació), segons l’Observatori del Centre de Recerca Sociològica (CRES).

Hi ha una proporció superior d’homes en contra (9% dels homes per un 4% de les dones) i més dones que diuen que depèn de la situació (un 15% de les dones per un 11% dels homes).

En funció del nivell d’estudis s’observa que els que més estan en contra de la instal·lació de càmeres de videovigilància en llocs públics són els que tenen estudis universitaris (un 10% per un 5%-6% en la resta de grups).

Entre les persones que estan a favor de la instal·lació de càmeres de videovigilància, un 84% diuen que és perquè proporcionen més seguretat i protecció, un 33% per evitar delictes, un 23% perquè amb aquestes càmeres es poden identificar delinqüents i un 18% per reduir en vandalisme.

Segons una enquesta a la població d’Espanya (CIS, Barómetro febrero 2008), el motiu més esmentat entre les persones que estan a favor de la instal·lació de càmeres també és perquè proporciones més seguretat i protecció (71%).

6 comentaris

  1. Si vols ja t’ho preguntaré jo, Ana Laura.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES