Tributs espera disposar de les dades sobre la bretxa fiscal l’any vinent

El Departament de Tributs espera poder disposar l’any vinent de les dades sobre la bretxa fiscal. Aquest any ha iniciat l’estudi que permeti establir el nivell de compliment assolit amb les declaracions d’impostos.

L’estudi pretén acotar amb precisió quin percentatge d’impostos no s’ingressen respecte d’allò que l’economia andorrana genera.

I ha de ser una guia per a l’aplicació de polítiques de control fiscal i fins i tot per millorar els tràmits.

TOTES LES NOTÍCIES