Tres mesos de retroactivitat per gaudir del finançament dels medicaments d’alta complexitat

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d’alta complexitat.

El text s’ha modificat per introduir dues tipologies de medicaments que només estaven contemplats per ser distribuïts a l’hospital i que s’han afegit perquè es puguin dispensar en farmàcies.

D’altra banda, en la modificació del reglament s’ha inclòs una clàusula habitual en aquestes normatives per permetre que en el moment d’atorgar la cobertura d’un tractament es pugui fer amb una retroactivitat de fins a tres mesos. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que la tramitació de la cobertura pugui suposar un perjudici per al pacient.