Treballadors

El món del treball reflecteix les contradiccions de la societat actual, caracteritzada per les grans diferencies, cada vegada més accentuades, entre pobres i rics. Trobem en l’extrem més baix, treballadors que desenvolupen les tasques més desagradables, les que ningú vol fer, la majoria de vegades a càrrec d’immigrants il·legals que cobren amb diner negre.

En la part més alta treballadors del coneixement amb una alta preparació professional que donen més importància a la realització d’un treball creatiu que al fet de cobrar grans sous. Els treballadors del coneixement consideren el seu treball més com un hobby (fer al que a un li agrada) que com una forma de guanyar-se la vida. Per ells la tradicional explotació del treball ha desaparegut creant-se una nova relació laboral que s’apropa més a la clàssica d’un voluntari que ajuda a una entitat sense afany de lucre, sense renunciar, però, a una bona remuneració.

Entre aquests dos extrems existeixen moltes varietats laborals, en les que s’observa una clara disminució del món industrial, els treballadors manuals, a favor de la prestació de serveis a càrrec de treballadors intel·lectualment més qualificats. Les diferències salarials cada dia que passa són més grans, amb una mitja salarial inferior a la d’anys enrere, predominant sous molts baixos com a conseqüència de la precarietat laboral. Avui dia les condicions de treball són diferents i psicològicament pitjors a les de pocs anys enrere i per tant difícils d’assumir per molta gent gran.