Treball destina 7,3 milions al foment de l’ocupació i el desenvolupament local a l’Alt Pirineu i l’Aran

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper any 7,3 milions d’euros al desplegament de polítiques actives d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a l’Alt Pirineu i l’Aran. El pla s’ha presentat aquest dimecres a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell.

D’aquests, 4,8 milions es distribuiran a través dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que la resta es destinarà a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (1,9 milions), programes de treball per a les persones amb discapacitat (276.000 euros) i foment de l’economia social, l’autoocupació i el treball autònom (367.000 euros). Es preveu que tots aquests programes i la inversió prevista pel Departament beneficiïn 1.228 persones al conjunt de la vegueria.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora del SOC, Mercè Garau, han presentat aquest matí a la Seu d’Urgell la programació territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que ha estat  acordada amb les associacions patronals, sindicals i entitats municipalistes. Amb el pressupost de 4,8 milions d’euros es preveu atendre 746 persones (tant ocupades com desocupades) a través dels programes del SOC així com amb d’altres serveis prestats a les Oficines de Treball.

Josep Ginesta ha destacat que “les polítiques d’ocupació que avui presentem atenen les tres prioritats més rellevants que tenim: la formació i l’orientació laboral, l’atenció als col·lectius vulnerables i la territorialització”. Hi ha afegit: “Estem treballant en el decret de desplegament de les estratègies territorials per afavorir que al territori hi hagi espais de diàleg i consens entre ens locals, patronals i agents socials. Així podran construir el seu propi projecte de desenvolupament econòmic”.

La dotació econòmica del SOC es distribuirà a través de cinc tipus d’actuacions, entre les quals destaquen especialment els programes de foment de l’ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides destacades per al desenvolupament econòmic local, l’orientació professional i la gestió de la col·locació en el mercat de treball.

Actuacions Import
1. Foment de l’ocupació 2.533.333 €
2. Qualificació professional 1.238.305 €
3. Desenvolupament econòmic local 805.434 €
4. Orientació professional 225.739 €
5. Gestió de la col·locació en el mercat de treball 10.000 €
TOTAL 4.812.811 €

Tot aquest paquet d’actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d’ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional.

A partir d’aquests eixos, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres. A tots aquests col·lectius s’adrecen principalment un ventall de programes i actuacions entre les quals i com a novetat destaquen:

 • Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil, per formar i qualificar professionals en diferents àmbits TIC que requereix el mercat laboral.
 • Pla pilot de Certificats de Professionalitat en instituts.
 • Programa d’aprenentatge per a la professionalització destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.
 • Programa de formació en el marc de la campanya agrària.
 • Treball per ocupacions, portal amb informació de l’Observatori del Treball i Model Productiu sobre ocupacions en el mercat de treball, útil per prendre decisions sobre orientació professional.

A banda d’aquestes novetats, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté els seus programes entre els quals destaquen:

 • Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP). Una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses.
 • Treball i Formació. Integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat.
 • Projectes Singulars. Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de joves desocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més actuacions de les encabides en la Garantia Juvenil.
 • Enfeina’t. Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada, per evitar-ne la cronificació.
 • Programes d’orientació. Integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, acompanyament, motivació i assessorament.
 • Treball als barris. Es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació.

La meitat de participants en programes del SOC troben feina

Tot aquest paquet d’actuacions vol donar continuïtat i reforçar els bons resultats que els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya han proporcionat els darrers anys. El 2018, per exemple, un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col•lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).

L’any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l’accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya imparteix a través dels 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d’Automoció de Martorell, que l’any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament.

Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.

Una altra dada rellevant té a veure amb l’activitat a les 69 Oficines de Treball, on el 2018 es van fer 2,2 milions d’atencions i 486.600 entrevistes. Les empreses, a més, van oferir 30.791 llocs de treball a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Altres aspectes destacats que marquen l’activitat del SOC l’any passat són:

 • S’ha incrementat un 12,24% el nombre de persones beneficiàries de la Formació Professional.
 • S’està enllestint el desenvolupament dels instruments normatius i de gestió per consolidar la concertació territorial.
 • S’han aprovat 20 convocatòries anticipadament per garantir la continuïtat dels programes i evitar un parèntesi en el trànsit al 2019.
 • S’han intensificat les avaluacions periòdiques dels programes amb el compromís de millorar les Polítiques Actives d’Ocupació.
 • S’han incrementat el nombre de programes implementats conjuntament amb altres Departaments del Govern.

TOTES LES NOTÍCIES