Tota la normativa sobre l’organització i el funcionament de les entitats financeres en un nou Projecte de llei

Centre de negoci Andbank
Centre de negoci Andbank (Arxiu)

El Govern ha aprovat el Projecte de llei que substituirà la vigent Llei 8/2013 sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, que té previst entrar a tràmit parlamentari aquest divendres.

Amb aquesta nova Llei, l’objectiu del Govern és, d’una banda, recollir en un únic text legal tota la normativa vigent al Principat referent a l’organització i el funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats. I, d’altra banda, transposar el paquet normatiu corresponent a la normativa europea MiFID II (Market in Financial Instruments Directive), per tal de donar compliment als compromisos assolits amb la Comissió Europea en el marc de l’Acord monetari.

En particular, amb la transposició de MiFID II s’introdueixen en aquesta nova llei noves obligacions en matèria d’assessorament, gestió de carteres, adequació i idoneïtat, governança de productes, transparència envers els clients, incentius i retribucions, conflictes d’interès, salvaguarda d’actius, manteniment de registres, millor execució i control intern.

Cal recordar que el sector financer té una importància essencial dins l’economia del Principat d’Andorra. A més, es troba profundament connectat amb el sector financer internacional, per la qual cosa resulta especialment rellevant que les normes que regeixen el sector financer andorrà es trobin totalment alineades amb els més alts estàndards internacionals.

TOTES LES NOTÍCIES