Torres presenta les darreres modificacions del Reglament de la construcció

El ministre d'Ordenament Territorial,Jordi Torres
El ministre d’Ordenament Territorial, ,Jordi Torres. Foto: SFG

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha presentat aquest dimarts els detalls de la darrera modificació del Reglament de la construcció, que conté les condicions generals de l’edificació, així com els seus usos i l’habitabilitat, els requisits generals de l’execució de les obres o la tramitació dels certificats per a l’entrada en servei dels edificis. El nou text actualitza l’anterior i s’adapta a les darreres normatives en matèria de sostenibilitat i edificació, i alhora agilitza i simplifica els tràmits.

Cal recordar que aquest Reglament va ser aprovat pel Govern el 2003, desplegant i complementant la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGTOU), i posteriorment va ser modificat el 2009 i el 2012. Des d’aleshores s’han dut a terme modificacions puntuals, però a causa del temps transcorregut des del 2012 fins ara s’ha fet palès la importància de realitzar una nova modificació íntegra del text.

Jordi Torres ha explicat que per evitar que es doni el cas d’edificis que puguin restar inacabats en el futur, s’estableix que passats dotze mesos a comptar de la data de caducitat de la llicència urbanística i si l’edifici no compta amb els tancaments, la coberta, les façanes i els acabats exteriors finalitzats; el comú ha de requerir al titular de la llicència que enderroqui l’edificació en un termini de temps. L’enderroc és a càrrec del titular de la llicència. Si dins el termini fixat el titular de la llicència no executa el que ordena el comú, ho fa el mateix comú.

Pel que fa als edificis inacabats ja existents, mitjançant una disposició transitòria, es poden atorgar llicències per acabar-los, complint la normativa que era vigent en la data de la llicència caducada. D’aquesta manera es dona un termini de 18 mesos, des de l’entrada en vigor del Reglament, perquè els propietaris dels edificis puguin presentar la sol·licitud.

El Reglament també contempla la millora en la regulació sobre els moviments de terres. Jordi Torres ha remarcat que amb l’entrada en vigor del text s’haurà de determinar la finalitat de les llicències quan se sol·liciten i el projecte haurà de definir les condicions d’execució durant l’excavació i les condicions definitives. De fet, es destaca que en els terrenys en què ja s’hagi atorgat llicència d’excavació –com ara un aparcament descobert o d’ús agrícola–no es pot atorgar una llicència d’edificació en un termini de tres anys. A més, s’introdueix un termini parcial per acabar l’excavació.

Així mateix, es resolen els supòsits d’aturada en la construcció d’edificis, un fet que dona lloc a situacions amb possibles repercussions sobre la seguretat, la funcionalitat i la imatge urbana i el paisatge. Si l’aturada és més llarga de tres mesos, la direcció facultativa ha d’ordenar mesures per assolir nivells de seguretat definitius. Si no ho fa, el comú ho haurà de requerir al promotor.

D’altra banda, el titular d’Ordenament Territorial ha explicat que el Reglament reajusta i detalla algunes errates que s’han detectat en els últims vuit anys, com ara articles amb redactat que podien prestar dubtes interpretatius. A més, el nou text s’adapta a l’evolució tant del sector públic com dels privats –immobiliàries i construcció-, i a la transformació tecnològica. De fet, Torres ha explicat que s’elaboraran guies de procediment amb “l’objectiu de facilitar la interpretació de la normativa”. També, a tall d’exemple, el ministre ha apuntat que es flexibilitza la regulació dels ascensors per a edificis de gran alçada, introduint els estudis de planificació de trànsit. Alhora s’eliminen els plànols topogràfics adquirits en paper i s’introdueix la descarrega des del Geoportal.

Igualment, Jordi Torres ha anunciat que la modificació del Reglament preveu un procediment simplificat per a obres menors, obres majors de reforma i rehabilitació, obres de canvis d’ús i d’edificis unifamiliars de nova planta sense risc natural. Aquest procediment era fins ara opcional i amb la nova normativa serà obligatori. En els supòsits esmentats, el tècnic autor del projecte signa una declaració jurada i la llicència s’entén atorgada, de forma immediata, des del moment de presentació de la sol·licitud. El comú i el Govern disposen d’un termini de tres mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud al comú per revisar-la potestivament.

Paral·lelament, el ministre ha assenyalat que les modificacions de la LGOTU i l’aprovació Llei d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC) han introduït canvis que alhora afecten el Reglament de la construcció i que, d’aquesta manera, fan necessària la seva revisió. En concret, pel que fa la LGOTU, Torres ha destacat que la normativa s’adapta perquè s’hagi de disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici o millorar el control dels residus d’obra. En relació amb la LITECC, el nou Reglament especifica que el planejament urbanístic ha de promoure i regular la instal·lació en els edificis d’elements de captació d’energies renovables, l’estalvi energètic en l’edificació i la racionalització del consum d’aigua potable.

Finalment, el titular d’Ordenament Territorial ha afirmat que el text compta amb les observacions aportades per la Comissió Tècnica d’Urbanisme. A més, el Ministeri ha presentat la modificació del Reglament de construcció als comuns i a diversos col·lectius d’aquest àmbit, com ara el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra i l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.