Toc d’atenció del GRECO per poca prevenció de la corrupció entre consellers generals, batlles i fiscals

Consell General
Una sessió del Consell General. Foto: ARXIU

Advertència del Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) per la manca d’avenços d’Andorra en matèria de transparència parlamentària i també en l’àmbit judicial. L’últim informe qualifica de “globalment insatisfactori” el grau de compliment de les 13 recomanacions que va fer l’organisme en l’avaluació d’ara fa 3 anys.

Toc d’atenció del GRECO a Andorra en matèria de transparència parlamentària. L’organisme del Consell d’Europa constata que els consellers generals no tenen cap obligació de declarar conflictes d’interessos, ni tampoc no hi ha cap sistema per a la declaració pública dels seus béns i activitats.

També afirma que, tot i la modificació legislativa que obliga el Consell General a publicar la informació sobre iniciatives parlamentàries, encara no hi ha un procediment de consulta pública adequat, ni s’ha redactat un codi de conducta parlamentària.

En el cas de la judicatura, el GRECO certifica que encara s’ha de modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per garantir que almenys la meitat dels membres siguin escollits pels companys. Recomana, a més, la possibilitat de nomenar jutges per a un període indefinit. En cap d’aquests aspectes no s’ha fet cap progrés.

L’informe sí que dona la benvinguda a la reforma del 2018 respecte al sistema de responsabilitat disciplinària per a jutges i fiscals, que ha incrementat sensiblement el termini de prescripció d’infraccions i mala conducta.

També s’ha introduït un procediment especial per a audiències disciplinàries i s’ha establert que les decisions disciplinàries del Consell Superior de la Justícia s’incloguin en l’informe anual d’activitats i administració del sistema judicial.

La formació continuada dels membres de la judicatura en qüestions ètiques és positiva, malgrat que es troba a faltar un mecanisme institucional permanent que posi a l’abast de batlles i fiscals accedir a consells confidencials en aquest àmbit.

Per tant, el GRECO conclou que Andorra només ha implementat plenament tres de les tretze recomanacions de l’informe de la quarta ronda d’avaluació. Tres més s’han implementat parcialment i set no ho han fet. El proper informe del GRECO al qual s’ha de sotmetre Andorra serà del 30 de setembre de l’any que ve.

TOTES LES NOTÍCIES