Els pneumàtics són una de les peces més importants en la seguretat del vehicle, però estan exposats a les variacions de temperatura de l’ambient i de la calçada, per això, segons el clima i les necessitats dels usuaris hi ha diferents pneumàtics:

• Pneumàtics d’estiu: s’utilitzen generalment en països amb climes càlids, però sempre que les temperatures no baixin dels 7º C, que és quan el seu rendiment es degrada. Estan fabricats amb un cautxú més dur per aconseguir més adherència i control, i adaptar-se a temperatures més elevades. Segons la legislació espanyola, la fondària mínima del seu dibuix ha de ser d’1,6 mil·límetres.

• Pneumàtics d’hivern: estan recomanats per a temperatures inferiors als 7º C i milloren l’adherència en situacions extremes de pluja, gel o neu. Contenen un percentatge més alt de cautxú natural, més tou, perquè no s’endureixin amb facilitat. Els dibuixos de les gomes són més pronunciats, sobrepassen els 5 mm.

• Pneumàtics mixtos: Són unes gomes intermitges que es poden utilitzar tot l’any, sempre que les temperatures no siguin extremes.

Per Redacció / Tot Sant Cugat