Terceravia fa aportacions a la Proposició de llei dels agents de circulació comunals per a fer més aplicable la llei i donar-li més seguretat jurídica

El conseller general del grup parlamentari Terceravia, Oliver Alis
El conseller general del grup parlamentari, Oliver Alis (Terceravia)

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat a tràmit tretze esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals. El conseller general del grup parlamentari, Oliver Alis, ha estat l’encarregat de treballar les propostes de modificació del text, les quals tenen com a objectiu fer més aplicable la llei i donar-li més seguretat jurídica.

D’una banda, entre les esmenes presentades hi destaquen aquelles destinades a matisar la jerarquització del cos, per a evitar possibles conflictes jeràrquics, i la definició de tasques que tenen cadascun dels càrrecs.

En aquest sentit, en el cas del director, el grup parlamentari ha considerat que, aquest, hauria d’efectuar la funció d’interlocutor amb les altres entitats públiques del Principat, en lloc d’intermediari, tal com diu la proposició original, així com la de transmissor de les instruccions dels seus superiors jeràrquics comunals, als que se situen per sota en la piràmide jeràrquica.

Seguint en aquest aspecte, pel que fa a les funcions del cap del servei de circulació, el grup parlamentari Terceravia ha precisat que, més enllà de les tasques que li són atribuïdes a la Proposició de llei, ha de ser cada reglamentació comunal en matèria de servei de circulació la que reguli les seves funcions, “ja que en cada corporació comunal hi ha diferents serveis, com poden ser el servei d’aigües, el servei de tràmits, el servei d’higiene, etc. Si no es precisa, això podria crear dificultats en la definició clara de les tasques”, segons ha indicat el conseller general Oliver Alis.

D’altra banda, la formació política ha definit el temps que un agent ha de ser considerat agent en formació abans d’esdevenir agent del servei de circulació, “pensem que no queda definit a la present proposició de llei”, ha explicat Alis.

Finalment, també s’han realitzat una sèrie d’esmenes a l’articulat per a corregir lingüísticament el text original.

Pel que fa al tràmit parlamentari del text, Oliver Alis ha comentat que espera que es pugui aprovar aquesta proposició de Llei aquesta legislatura. “El cos d’agents de circulació es mereix poder tenir una llei més moderna i adaptada als temps actuals, i, sobretot, que els hi doni més autoritat, ja que amb l’aprovació del text el cos d’agents de circulació rebrà la consideració de cos especial en l’àmbit de l’administració comunal”, ha assegurat el conseller general de Terceravia.

TOTES LES NOTÍCIES