T’ajudem a desvetllar el significat de les etiquetes dels cosmètics

Certament a vegades semblen escrites per no ser enteses o per crear una aura de misteri que ens captivi. Però si a tu, com a nosaltres, t’agrada saber què utilitzes i com utilitzar-ho, segur que t’agradarà saber el significat de les etiquetes dels cosmètics.

Al marge del nom del producte, la gamma i de la marca, on els responsables en màrqueting de les marques demostren el poder de la seva imaginació, existeix certa informació que ha de ser clara i comprensible per a qualsevol consumidor.

Has de saber que els cosmètics estan subjectes a una normativa europea que obliga a indicar clarament certa informació, tant en l’estoig com en els flascons o tubs. Una de les obligacions és explicar, quins ingredients està utilitzant en la seva formulació, i l’ordre de major a menor concentració. En això és idèntic als aliments. Tots ells són segurs i han d’estar coberts per la legislació europea.

Informació obligatòria en les etiquetes dels cosmètics

Tots els productes cosmètics han d’incloure, en algun lloc del producte, el nom i l’adreça de la marca, perquè el consumidor sàpiga qui és el responsable de posar aquest producte al mercat.

A més del nom del producte, ha de constar la funció, per exemple ‘crema de mans’ i les precaucions d’ocupació, que és qualsevol avís sobre com usar-ho de manera segura.

El contingut i la llista d’ingredients garanteixen la transparència necessària respecte al que porta el producte. La data de caducitat o la durada després de l’obertura també és informació important. El número de lot permet la traçabilitat del producte garantint la seva retirada en el cas hipotètic d’incidència.

Símbols i significat

Aquests són els símbols que trobaràs en els teus cosmètics:

Contingut net
Aquest no és un símbol específic per a la cosmètica, encara que la majoria dels productes ho inclouen, no és obligatori. Apareix si el producte es va envasar seguint un dels sistemes de control estadístic existents, el “sistema d’emplenat mitjà”, que està definit en la legislació.
El contingut net correspon a la quantitat de producte existent al moment de la seva fabricació i s’indica en nombre en grams si és sòlid (g) o mil·lilitres si és líquid (ml). Encara que al principi és obligatori, es pot prescindir d’ell quan el contingut no arriba als 5 g o 5 ml; en envasos d’un sol ús, o en mostres gratuïtes.
Si els productes es venen com a part d’una col·lecció, també ha d’aparèixer en l’envàs el nombre d’elements. Per exemple, 10 butllofes.

Ingredients
Han de constar tots els ingredients utilitzats. La cosmètica compta amb un sistema de nomenclatura científica denominat Nomenclatura Internacional per a Ingredients Cosmètics o INCI, segons el qual s’usen els mateixos noms en tots els països europeus i en la majoria dels del món.
Els requisits de la llista d’ingredients són:
– Portar el títol ‘ingredients’
– Estar ordenats pel pes de cadascun en el producte en ordre de major a menor concentració.
– Seguir el sistema INCI per nomenar els ingredients.
– Etiquetar com ‘parfum‘ les mescles de perfums, exceptuant certs ingredients aromàtics que també es denominen pel seu nom INCI.
– Denominar ‘aroma’ als ‘sabors’, com, per exemple, els presents en la pasta de dents.
– Usar per als colorants l’Índex de Colors o Número CI, un sistema de numeració internacional.
– En les barres de llavis, ombres i el maquillatge es mostren junts i al final de la llista els colorants cosmètics, precedits pel símbol ‘+/-‘, que significa ‘pot contenir’.

Consum preferent
Qualsevol producte cosmètic amb una vida útil inferior als 30 mesos ha d’indicar en el seu envàs una ‘data de consum preferent’. Pot aparèixer al costat d’un rellotge de sorra seguit de la data concreta o per la frase “utilitzar preferentment abans de” seguit de la data.
Per a productes amb una vida útil superior als 30 mesos s’indica una ‘data de consum una vegada obert’, que equival al nombre de mesos durant els quals el producte roman en bones condicions després de la seva obertura inicial.
Un pot obert amb el nombre de mesos dins o a prop és el símbol emprat per representar aquesta data. Per exemple, 24 mesos.
Alguns productes no estan obligats a portar aquestes dates perquè no es deterioren. Els aerosols, que estan segellats de manera molt efectiva, productes sense risc de contaminació o els paquets o envasos d’un sol ús, per exemple.

Reciclatge
A Europa, totes les empreses estan obligades legalment a reciclar i recuperar els embalatges dels seus productes. A Espanya, Ecoembes i Ecovidrio són les entitats sense ànim de lucre constituïdes per fer possible que els envasos tinguin una segona vida. El símbol del ‘punt verd’ és el que s’utilitza normalment i indica que el fabricant està complint amb la llei d’envasos.

Informació addicional
Trobarem el símbol de la “mà sobre el llibre” quan no hi ha suficient espai en l’envàs per incloure els advertiments, la llista d’ingredients o les instruccions per a l’ús adequat del producte. Aquest símbol t’indica que el fabricant ha inclòs aquesta informació dins de l’envàs o en el punt de venda on estigui disponible per al consumidor. Per exemple, en un fullet a part.

Font: Stanpa