Uns penjadors amb roba

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes d’agost del 2022 és del +6,9% (agost 2021: +2,0%). Quant a la inflació subjacent,Llegir