Grup parlamentari Liberal.

Els vots favorables dels tres grups de la majoria -Demòcrata, Liberals i Ciutadans Compromesos – han servit per a aprovar els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes corresponents als exercicis del 2017 i 2018. A més, han volgut agrair públicament la tasca que fa el personal del Tribunal de Comptes per fiscalitzar la gestió econòmica,Llegir