La seu del Consell General

El Consell General ha aprovat avui per unanimitat la proposició de llei de modificació del Codi Penal per castigar la publicitat sobre prostitució als mitjans de comunicació del país. Concretament, la proposició de llei aprovada inclou com a delicte aquesta tipologia de publicitat i en fa responsables el director de la publicació o programa on es difongui, amb multes queLlegir