Evoulució de l'IPC

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al juny del 2020 és del -0,5%. Quant a la inflació subjacent, se situa al -0,1% en relació alLlegir