Kurt Gödel

El teorema d’incompletesa de Gödel és un resultat fonamental en l’àmbit de la lògica matemàtica, formulat pel matemàtic Kurt Gödel el 1931. Aquest teorema demostra les limitacions dels sistemes formals, com ara l’aritmètica, i estableix queLlegir