Gràfic que mostra l'evolució de l'IPC en comparació amb els països de l'entorn

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum al setembre del 2020 és del +0,0% (agost 2020: +0,4%), com a resultat de les variacions observades en els grups deLlegir