Aida Romero Aranda

En aquest estat d’alarma que estem vivint a escala mundial, s’estan donant moltes conseqüències en l’àmbit econòmic i en l’àmbit social, però sobretot, emocionalment. Cadascú de nosaltres estem afrontant la situacióLlegir